SLSP Social Finance

Investujeme do projektov sociálneho
a dostupného nájomného bývania

SLSP Social Finance

Investujeme do projektov sociálneho
a dostupného nájomného bývania

O nás

Investori