SLSP Social Finance

Investujeme do projektov sociálneho
a dostupného nájomného bývania

SLSP Social Finance

Investujeme do projektov sociálneho
a dostupného nájomného bývania

O nás

Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania. Naša spoločnosť emituje dlhopisy a zbiera kapitál na investície do dostupného a sociálneho nájomného bývania.

Hlavným projektom je Dostupný Domov. Vznikol ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Jeho zameraním je hľadanie dlhodobo udržateľného modelu financovania dostupného nájomného bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania. Naša spoločnosť emituje dlhopisy a zbiera kapitál na investície do dostupného a sociálneho nájomného bývania.

Hlavným projektom je Dostupný Domov. Vznikol ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Jeho zameraním je hľadanie dlhodobo udržateľného modelu financovania dostupného nájomného bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Investori

Kontakt

SLSP Social Finance, s.r.o.
Tomášikova 48, 832 01 Bratislava
IČO: 52 840 107
e-mail: info@sfsk.sk

Kontakt

SLSP Social Finance, s.r.o.
Tomášikova 48, 832 01 Bratislava
IČO: 52 840 107
e-mail: info@sfsk.sk