Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania

O nás

Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania. Naša spoločnosť emituje dlhopisy a zbiera kapitál na investície do dostupného a sociálneho nájomného bývania.

Hlavným projektom je Dostupný Domov. Vznikol ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Jeho zameraním je hľadanie dlhodobo udržateľného modelu financovania dostupného nájomného bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny.

Investori

Zoznam emisií

Sociálny Dlhopis SFSK 2031 I, ISIN: SK4000019410

Oznámenia
Spoločnosť SLSP Social Finance, s.r.o., s.r.o. (Skupina Slovenská sporiteľňa) udelila mandát Slovenskej sporiteľni ako Vedúcemu manažérovi novej emisie dlhopisov Spoločnosť Social Financing SK, s.r.o. udelila mandát Slovenskej sporiteľni, a.s. ako Vedúcemu manažérovi novej emisie nezabezpečených sociálnych dlhopisov podľa slovenského práva v mene euro so splatnosťou 10 rokov. Emisia dlhopisov sa uskutoční v blízkej budúcnosti v závislosti od aktuálnych trhových podmienok. V zmysle Smernice 2014/65/EU (“MIFID II”), cieľový trh tvorcu produktu (MIFID II riadenie produktu) vyššie uvedenej transakcie na primárnom trhu sú retailoví klienti, profesionálni klienti a oprávnené protistrany (všetky distribučné kanály).

Kontakt

SLSP Social Finance, s.r.o.
Tomášikova 48, 832 01 Bratislava
IČO: 52 840 107
e-mail: info@sfsk.sk

Udeľujem SLSP Social Finance súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Social Financing. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia