SLSP Social Finance

Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania

O nás

Investujeme do projektov sociálneho a dostupného nájomného bývania. Naša spoločnosť emituje dlhopisy a zbiera kapitál na investície do dostupného a sociálneho nájomného bývania.

Hlavným projektom je Dostupný Domov. Vznikol ako spoločný projekt Nadácie Slovenskej sporiteľne, Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding. Jeho zameraním je hľadanie dlhodobo udržateľného modelu financovania dostupného nájomného bývania pre sociálne znevýhodnené skupiny.